728 x 90

به یاد مجاهد شهید علی گودرزی

به یاد مجاهد شهید علی گودرزی
به یاد مجاهد شهید علی گودرزی

محل تولد: تهران
شغل: نجار
سن: 25
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

تاریخ تولد‌: ۱۳۴۲
محل تولد‌: تهران
تحصیلات‌: دیپلم
سابقهٌ مبارزاتی‌: 9سال
علی گودرزی فعالیت خود را از خرداد58 از طریق انجمن دانش‌آموزان شروع کرد. پس ‌از 30خرداد60 مسئولیت شناسایی و طراحی واحدهای عملیاتی را به‌عهده داشت. در آذرماه63 عازم منطقهٌ مرزی شد. در عملیات مختلفی از‌جمله دالاشیر، کوههای بمو، صفدر، تنکاب و تق‌تق شرکت داشت.مجاهد دلیر علی گودرزی در عملیات فروغ جاویدان فرمانده یک دستهٌ رزمی بود. و به گفتهٌ همرزمانش بسیار قهرمانانه جنگید. سرانجام خون پاکش را فدیهٌ راه رهایی خلق کرد و به کاروان جاودانه‌فروغهای آزادی پیوست.«…‌من علی گودرزی یکی از هواداران سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران هستم… سازمانی که با رهبری یگانهٌ مسعود و مریم و با بر‌افراشتن پرچم ایدئولوژی خود در اعادهٌ حقوق زن و رسیدن به جامعهٌ بی‌طبقهٌ توحیدی به پیش می‌رود…پدر و مادر و خانوادهٌ عزیزم و دوستان و آشنایان،ما بچه‌هایی نبودیم که بخواهیم به زندگی و خانه دل ببندیم درحالی‌که خلقمان با شهیدان و اسیرانش در زیر دیکتاتوری قرون‌وسطایی و به‌اصطلاح اسلامی خمینی باقی بماند. آری به برکت وجود همین فرزندان است که ظلم و ستم خمینی نابود می‌شود و فردای آزادی مردم فرا می‌رسد.خوشا آنان که با عزت ز گیتیبساط خویش برچیدند و رفتندخوشا آنان که در راه عدالتبه خون خویش غلتیدند و رفتندنگردیدند هرگز گرد باطلحقیقت را پسندیدند و رفتندخوشا آنان که از جام شهادتشراب وصل نوشیدند و رفتند».وصیت‌نامه ـ 21اردیبهشت64