728 x 90

مهرداد بگلری

به یادمجاهد شهید مهرداد بگلری
به یادمجاهد شهید مهرداد بگلری

محل تولد: لاهيجان
شغل: فوق ديپلم
سن: 30
تحصیلات: -
محل شهادت: لاهیجان
تاریخ شهادت: 0-9-1367
محل زندان: -

 
شکنجه‌گران می‌گفتند مهرداد آزاد نمی‌شود چون کله شق است.
زندگینامه مجاهد شهید مهرداد بگلری (نوشین) مهرداد بگلری (نوشین) در سال ۱۳۳۸درشهرلاهیجان در یک خانواده نسبتاً مرفه بدنیا آمد. پدرش اولین کارخانه کلوچه سازی کشور را در شهرلاهیجان ایجاد کرده بود.
مهرداد بعد از اخذ دیپلم درکارخانه پدر مشغول به‌کارشد و بعد از انقلاب نیزهم‌چنان به کاردرکارخانه مشغول بود. درشهرکسی نبود او را نشناسد. به‌دلیل ویژگی های مردمی او، همه او را دوست می‌داشتند.
عامل اصلی تمام معضلات جامعه را، درحاکمیت رژیم خمینی میدید و کینه عمیقی به رژیم داشت. او عضو تیم فوتبال شهر لاهیجان بود و فرد سیاسی نبود. فقط با بعضی افراد که سیاسی بودند، همکلاس بود.
یکی ا زهمکلاسی های مهرداد، بهمن افرازه بود. مهرداد یک دوستی عمومی با بهمن داشت. در سال ۶۴به همین دلیل دستگیرشد. در بازجویی به اوگفتند تو به بهمن افرازه کمک کردی که مخفی شود. بهمن در پاسخ گفت: من او را می‌شناختم، چون هم کلاس من بود و پناه دادن به بهمن را رد کرد. در دادگاه پرونده ای هم ازاو ازقبل نداشتند درنتیجه یک سال به او حبس دادند.
خاطره‌ای از یک همبندی:
در زندان هیچ آثاری که اوازطبقه مرفه جامعه باشد ندیدم. هرچیزی را، نه این‌که با دیگران تقسیم می‌کرد بلکه به دوستان وزندانیان دیگر میداد. ازاین میزان رها شدن ازعلائق و سرمایه های دنیوی وگذشت او درشگفت بودم. وبطورجدی تحسین مرا بر می‌انگیخت.
خیلی ارزشهای گذشت وفداکاری دراو دیده می‌شد. روحیه جنگندگی با هر سختی که وجود داشت، دراوخیلی بارزبود. همیشه می‌دیدم که می‌خواهد بیشتر درخدمت دیگران باشد تا چیزی برای خود به‌دست آورد.
چند بار با او به ملاقات رفته بودم. همسراو می‌گفت که حکم تو تمام شده است چرا ترا آزاد نکردند مهرداد گفت بروید به دادستانی فشار بیاورید. با این‌که خانواده و یک فرزند داشت، اما روی عقاید خود مصمم بود. یک باراو را به‌دلیل استفاده ازتیغ اصلاح به بازجویی بردند.
به اوگفتند تیغ را از کجا آوردی ورود تیغ به زندان ممنوع است و کلی او را تحت فشار قرار دادند. فردا دوباره صورت خود را با تیغ اصلاح کرد گفت باید ظاهرما آراسته باشد که با پاسدارها فرق می‌کنیم و اگر هر روز بخواهند به این دلیل مرا بکشانند به بیرون باز هم این کار را خواهم کرد.
حکم زندان او ۱سال بود، اما ۲سال در زندان بود وآزادش نمی‌کردند. علت آزاد نکردن، هم پایداریش بود. شکنجه‌گران می‌گفتند مهرداد آزاد نمی‌شود چون کله شق است. سرانجام مهرداد را در سال ۶۷به همراه ۶۰مجاهد دیگر به زندان مرکزی سپاه رشت منتقل کردند. ملاقاتها قطع شدند و خانواده‌ها هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندانشان نداشتند.
درآذر ۶۷درگورستان آقا سید مرتضی لاهیجان، شبانه پیکر ۸۰زندانی سیاسی را جمعی دفن کردند مهرداد با وفا با دیگردوستانش در قتل‌عام خونین ۶۷سربدارشد.
نام‌ آنها را رژیم خمینی پنهان کرد، اما نام‌آورترین زنان و مردان تاریخ معاصر ایرانند .
مزارهایشان را مخفی کرده‌اند، اما حاضرترین و آشکارترین وجود رزمنده ملت ایرانند.