728 x 90

با یاد مجاهد شهید سمینا (طاهره) اقبال میرزا

 مجاهد شهید سمینا (طاهره) اقبال میرزا
مجاهد شهید سمینا (طاهره) اقبال میرزا

محل تولد: پاکستان
شغل: زيست شناس
سن: 26
تحصیلات: لیسانس بیولوژی از انگلستان
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

شادم که عاشقان را سوز دوام دادی

درمان نیافریدی آزار جستجو را

رمز حیات جویی، جز در تپش نیایی

در قلزم آرمیدن، ننگ است آب جو را

«اقبال لاهوری»

سمینا اقبال میرزا در سال ۱۳۴۱ در پاکستان متولد شد و در انگلستان تحصیلاتش را در رشته بیولوژی به پایان رساند. در دوران دانشگاه با دانشجویان هوادار مجاهدین آشنا شد. سلامت مناسبات و تلاش خستگی‌ناپذیر این مجاهدان برای تحقق آرمانهایشان، سمینا را شیفته خود کرده بود.

از نیمه‌های سال ۶۰ در ارتباط فعال با انجمن دانشجویان مسلمان قرار گرفت. در سالهای ۶۳ تا ۶۴ برای نشریه انگلیسی زبان ایران لیبراسیون کار کرد و بعد از آن به منطقه رفت و مدتی در ستاد سیاسی مجاهدین به انجام مسئولیت کرد.

سمینا آن قدر صمیمی و یگانه بود که تشخیص ایرانی یا غیرایرانی بودنش دشوار می‌نمود. در سال ۶۴ بر صفحه صاف و شفاف ضمیرش، پرتوی از مریم پاک رهایی تابید و او در امتداد آن، نسیم رهایی را احساس کرد و به وحدت آرمانی با مجاهدین دست یافت. با وجود جسمی نحیف، تلاش و مسئولیت‌پذیری‌اش همواره زبان‌زد یاران و همرزمانش بود.

این شیرزن جسور می‌گفت: «فدا کردن آموزش نمی‌خواهد، من هر چه دارم باید بپردازم و قبل از هر چیز باید جانم را در این راه بدهم».

سمینا بارها خواستار شرکت در عملیات شده بود:

«... از شما می‌خواهم که مرا بفرستید تا بتوانم سلاح به دست بگیرم و بجنگم تا برای رسیدن به جامعهٔ بی‌طبقه توحیدی کاری کرده باشم».

وی پس از آن که موفق به شرکت در عملیات فروغ جاویدان شد، دیگر سر از پا نمی‌شناخت و در پرواز مداومش برای رهایی، شادمانه به سوی رفیق اعلی پرکشید.

یاد و راه این مجاهد پرشور که مرزهای جغرافیایی را به موازات مرزهای انسانی کشید، گرامی و جاودان باد