728 x 90

با یاد مجاهد شهید حمید ابراهیمی

مجاهد شهیدحمید ابراهیمی
مجاهد شهیدحمید ابراهیمی

«... ما می‌ریم تا ریشه و تار و پود خمینی دجال و ستمکاران دوران و هر آنکس که سد راه تکامل است را از بیخ و بن برکنیم.

کاش صدها جان داشتم و در راه مسعود و مریم که همانا راه صلح و آزادی و بهروزی خلقمان است می‌دادم.

ایمان و اعتقاد کامل دارم که با این ایدئولوژی و با این رهبری هیچ چیز نخواهد توانست سد راهمان شود... خمینی و خمینی صفتان در خوابشان هم نخواهند دید که بتوانند با ارتش آزادیبخش و با مجاهدین خلق ایران مقابله کنند.

نسل انقلابی و یکتا پرست ما بر آن است تا تاریخ را ورق بزند و طرحی نو در اندازد...».

بخشی از وصیت نامه مجاهد شهید حمید ابراهیمی – ۲۷ خرداد ۶۷

حمید از سال ۵۸ در کادر تیمهای تبلیغی و دانش آموزی فعالیتش را شروع کرد. از سال ۶۰ تا ۶۱ در بخش اجتماعی به جمع‌آوری کمکهای مالی پرداخت. در تیر ۶۱ ارتباطش قطع شد و تا سال ۶۳ که اعزام شد، در هسته‌های مقاومت فعال بود.

حمید در گوشه‌یی از آلبوم عکسها و نوشته‌های دوستان شهیدش، نوشته بود:

«این آلبوم یادآور حماسه‌های تک‌تک همرزمانی است که روزگاری با آنها بودم و هزاران خاطره از هر یک دارم. تا آنجا که در توانم باشد یاد تک‌تک یاران شهیدم را زنده نگاه خواهم داشت... و شاید هم روزی گوشه‌یی از این آلبوم، اگر لیاقت آن را داشته باشم، به خودم اختصاص یابد».

سرانجام حمید قهرمان که بعد از شرکت در عملیات آفتاب، در سلسله نبردهای فروغ جاویدان نیز حضور داشت و جانانه نبرد می‌کرد، به کهکشان جاودانه فروغها پیوست.

راه و یاد سرخش تا دمیدن سپیده صبح جاودان باد...